Bussbranschföreningar i Sverige

Sveriges Bussföretags medlemsföretag är organiserade i regionala bussbranschföreningar, som driver branschfrågor inom respektive region. Idag finns 11 bussbranschföreningar.