Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges Bussföretag erbjuder vi dig stöd och hjälp i frågor som berör hela din verksamhet.

Sveriges Bussföretag ger dig som arbetsgivare stöd i frågor rörande våra kollektivavtal, arbetsrätt etcetera. Mycket information hittar du även i vår Arbetsgivarguide, men du behöver logga in för att se viss information. Du kan också kontakta vår rådgivning eller Transportföretagens regionala kontor.

Bussbranschföreningar
Du kan också få stöd i regionala bussfrågor via den eller de bussbranschföreningar där ditt företag har verksamhet.

Frågor om upphandling 
Du kan få stöd i generella frågor rörande upphandling av förbundets medarbetare. Har du frågor kopplade till en speciell upphandling ber vi dig istället att kontakta någon av våra samarbetspartners inom området, eftersom flera medlemmar kan vara berörda av en upphandling.

Kör- och vilotider
Förbundet erbjuder rådgivning rörande kör- och vilotider.

Bussregler land för land
Om ditt företag kör buss utomlands hittar du uppdaterad information i vår databas Bussregler land för land. Där har alla länder i Europa varsin egen sida med specifik information om vad som gäller i de olika länderna.

Allmänna villkor för paketresor
Svenska Resebyråföreningen, SRF, har tillsammans med RiS, Charterbolagen, tagit fram Allmänna villkor för sina medlemsföretag. De nya Allmänna villkoren är utvecklade mot bakgrund av den nya paketreselagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Information om den nya lagstiftningen har lämnats tidigare till medlemmar i Sveriges Bussföretag, ibland annat BussInfo och på årets Busstorg.

Genom samverkan mellan Sveriges Bussföretag och SRF erbjuds nu medlemmar även i Sveriges Bussföretag att använda de nya Allmänna villkoren vid researrangemang som uppfyller kraven i den nya paketreselagstiftningen. På samma sätt som tidigare så måste de allmänna villkoren kompletteras av särskilda villkor, vilket varje arrangör själv måste ta fram anpassat efter respektive verksamhet, t.ex. avbokningsregler.

Här hittar du de nya Allmänna villkoren (inloggning för medlemmar krävs) 

Behöver du hjälp med momsåterhämtning och momsregistrering?
Vi har samarbetsavtal med Bakob och FDE i Danmark som arbetar med detta. De har kunskap om svenska bussföretag och deras villkor. FDE erbjuder dessutom våra medlemmar rabatt och de tar heller ingen avgift när ni väljer att bli kund hos dem. Ange att ditt företag är medlemmar i Sveriges Bussföretag när du kontaktar Bakob och FDE. Du kan också kontakta oss som arbetar i förbundet direkt.

Omvärldsanalys och verksamhetsutveckling 
Du som medlem hittar även mycket fakta och information för ditt företags omvärldsanalys och verksamhetsutveckling i de rapporter och nyhetsbrev som vi regelbundet publicerar här på webbplatsen.

Behöver du mer information?
Kontaktuppgifter och mer information finns under RELATERAT till vänster på denna sida.