Branschintressent – nätverket i bussbranschen

Bussbranschen består inte bara av bussbolag. Våra branschintressenter är leverantörer eller partners i branschen och som branschintressent får ditt företag möjlighet till unika kontaktvägar till de flesta av Sveriges bussföretag. Samtidigt kan våra medlemmar ta hjälp av er kunskap för att utveckla den svenska bussbranschen.

För att kunna hålla oss uppdaterade om vad som sker inom vår näring och för att främja utbyte mellan våra medlemsföretag och branschens leverantörer och partners erbjuder vi intresserade möjlighet att vara branschintressent. Associationsformen motsvaras av den tidigare beteckningen Associerad medlem i Svenska Bussbranschens Riksförbund.

Bli branschintressent
Som branschintressent får du regelbundet vårt nyhetsbrev Bussbranschnytt och inbjudningar till olika arrangemang, mässor och seminarier där det finns möjlighet att träffa våra medlemmar. Du har också möjlighet att rekvirera vår medlemsmatrikel i digitalt format.

             

 

Avgift
Branschintressenter betalar en fast serviceavgift per år på tio procent av prisbasbeloppet som är 45 500 kronor. Det betyder att det kostar 4 550 kronor per år att vara branschintressent.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.