Drivmedelsindex för RME

Rekommendationer för RME-Index är framarbetade av Svensk Kollektivtrafiks, Sveriges Bussföretags och Svenska Taxiförbundets gemensamma indexråd.Här nedan följer RME-Index. Det kommer ut cirka 12 stycken per år. 

2019

RME-Index 2019-06
RME-Index 2019-05
RME-Index 2019-04
RME-Index 2019-03
RME-Index 2019-02
RME-Index 2019-01


2018

RME-Index 2018-12
RME-Index 2018-11
RME-Index 2018-10
RME-Index 2018-09
RME-Index 2018-08
RME-Index 2018-07
RME-Index 2018-05
RME-Index 2018-04
RME-Index 2018-03
RME-Index 2018-02
RME-Index 2018-01

2017

RME-Index 2017-12
RME-Index 2017-11
RME-Index 2017-10
RME-Index 2017-09
RME-Index 2017-08
RME-Index 2017-07
RME-Index 2017-06
RME-Index 2017-05
RME-Index 2017-04
RME-Index 2017-03
RME-Index 2017-02
RME-Index 2017-01

2016

RME-Index 2016-12  
RME-Index 2016-11  
RME-Index 2016-10  
RME-Index 2016-09  
RME-Index 2016-08  
RME-Index 2016-07  
RME-Index 2016-06  
RME-Index 2016-05  
RME-Index 2016-04  
RME-Index 2016-03  
RME-Index 2016-02  
RME-Index 2016-01  

2015

RME-Index 2015-12  
RME-Index 2015-11  
RME-Index 2015-10  
RME-Index 2015 -09  
RME-Index 2015-08  
RME-Index 2015-07  
RME-Index 2015-05    
RME-Index 2015-04    
RME-Index 2015-03  
RME-Index 2015-02  
RME-Index 2015-01   

2014

RME-index 2014-12
RME-index 2014-11 
RME-index 2014-10
RME-index 2014-09 
RME-index 2014-08 
RME-index 2014-07 
RME-index 2014-05
RME-Index 2014-04
RME-Index 2014-03
RME-Index 2014-02
RME-Index 2014-01

2013

RME-Index 2013-12 
RME-Index 2013-11
RME-Index 2013-10
RME-Index 2013-09 
RME-Index 2013-0708
RME-Index 2013-06 
RME-Index 2013-05 
RME-Index 2013-04
RME-Index 2013-03 
RME-Index 2013-02
RME-Index 2013-01

2012

RME-Index 2012-12
RME-Index 2012-11
RME-Index 2012-10
RME-Index 2012-09 
RME-Index 2012-07/08
RME-Index 2012-06  
RME-Index 2012-05