Indexrådets rekommendationer

Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet har ett gemensamt indexråd. Rådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen. I länksamlingen till vänster finns aktuella dokument och länkar.