Montenegro

Montenegro

 

Tillåtna hastigheter

 

Tätort

60 km/tim

Motortrafikled

80/70* km/tim,* 70 km/tim för ledbussar

Motorväg

80/70* km/tim, * 70 km/tim för ledbussar

 

Vikt och dimensioner

Höjd

Bredd

Längd

2-axlad

4,0 m

2,50 m

13,50 m

3-axlad

4,0 m

2,50 m

15,00 m

Ledbuss

4,0 m

2,50 m

18,75 m

 

 

Skatter/avgifter

 

Vägskatt

Nej

Vägavgifter

Nej

Moms

Nej

Broavgifter

Nej

Tunnelavgifter

Nej

 

Särskilda bestämmelser

 

Visumtvång

Nej, giltigt pass med giltighetstid längre än vistelsen upp till 90 dagar är tillräckligt.

Försäkringar

Grönt kort. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för aktuell information om vad som gäller för försäkringar.

Dokumentskrav

Interbus waybill och Gemensamhetstillstånd som ansöks hos Transportstyrelsen på denna länk

Kör- & vilotidsbest.

AETR-regler

Internationellt körkort

Ej nödvändigt

Skidboxar

Tillåtet. Max.längden 17,0 m får ej överskridas.

Vinterdäcksregler 

Lär mer här om IRUs vinterdäcksregler land för land

 

Vid olycka

Larmnummer 112. Väghjälp: 987/AMSJ, Police: 192, Fire service: 193, Medical emergency: 194, Roadside assistance AMSS: 1987, In order to make a call from abroad, you have to dial, for example, + 381 11 1987. 


© Sveriges Bussföretag

Uppgifterna senast uppdaterade 2018-11-15