Resegarantier

Medlemsförmån för Sveriges Bussföretags medlemmar beträffande Resegarantier

Sveriges Bussföretag har tillsammans med Vector Nordic AB kommit överens om ett medlemserbjudande för Sveriges Bussföretags medlemmar när det gäller att ställa resegarantier i form av en försäkringslösning.

Försäkringslösningen är en enkel produkt både när det gäller villkor och priser. Försäkringen gör dessutom att kapital kan frigöras från balansräkningen när försäkringspremien hamnar på resultaträkningen.

Du måste vara inloggad för att ta del av resten av informationen. 

 

För du är väl medlem?
Annars kan du ansöka om medlemskap i Sveriges Bussföretag