Villkor för resor under 250 km

För gruppresor och beställningsresor under 250 kilometer har vi tagit fram villkor som parterna bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen och bekräftad i samband med uppdrag som utförs av bussföretag för beställares räkning. Villkoren ska användas tillsammans med bussföretagets egna särskilda villkor, exempelvis av- och ombokningsregler. Trevlig bussresa!

Du behöver logga in för att ta del av de allmänna villkoren i dokumentet Villkor – Gruppresa och beställningsresa med buss.