Villkor för resor under 250 km

För gruppresor/beställningsresor under 250 km har Sveriges Bussföretag tagit fram särskilda villkor som parterna bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen och bekräftad i samband med uppdrag som utförs av bussföretag för beställares räkning. Trevlig bussresa!

Du behöver logga in för att ta del av de allmänna villkoren i Handbok med information om passagerares rättigheter för bussar i linjetrafik.