Villkor för resor över 250 km

Under 2016 har Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket samarbetat för att ta fram allmänna villkor och en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter gällande kommersiella linjebussresor och för turist- och beställningstrafik över 250 km. Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav. För medlemmar som kör turist- och beställningstrafik rekommenderar vi att ni lägger in de villkorsparagrafer som finns beskrivna i era befintliga villkor. Anledningen till att vi rekommenderar detta alternativ är att det endast är ett antal villkor som måste uppfyllas och som endast berör resor över 250 km inom Sverige.