Lagar, avtal och villkor

En bra grund för en bra resa är att ha ett tydligt avtal eller en bekräftad överenskommelse med beställaren av resan. Sveriges Bussföretag har tagit fram olika stöd för att underlätta för bussföretagen beroende vilken typ av resa det gäller och vilken lagstiftning som är kopplad till resan. Det finns tre olika typer av resor när det gäller turist- och beställningstrafikresor.

 Avtal och villkor mellan Bussföretag och beställareEn bra grund för en bra resa är att ha ett tydligt avtal eller en bekräftad överenskommelse med beställaren av resan. Sveriges Bussföretag har tagit fram olika stöd för att underlätta för bussföretagen beroende vilken typ av resa det gäller och vilken lagstiftning som är kopplad till resan. Det finns tre olika typer av resor när det gäller turist- och beställningstrafikresor.

  1. För gruppresor/beställningsresor under 250 km har Sveriges Bussföretag tagit fram särskilda villkor som parterna bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen och bekräftad i samband med uppdrag som utförs av bussföretag för beställares räkning.
  2. För gruppresor/beställningsresor över 250 km gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004. För beställaren finns information på www.konsumentverket.se 
  3. Vid marknadsföring och försäljning av paketresor gäller Paketreselagen. Vad som avses med paketresor definieras i lagen. Även om huvudsyftet är att skydda konsumenter gäller den för alla resenärer oavsett om de är konsumenter eller näringsidkare. Lagen är dock endast tvingande till förmån för konsumenter. Villkor enligt paketreselagen finns att hämta på Sveriges Bussföretags hemsida. För Paketresor måste bussföretaget även ställa ut resegaranti, vilket görs hos Kammarkollegiet www.kammarkollegiet.se