Checklista för turist- och beställningstrafik

Sveriges Bussföretag har tagit fram en checklista som stöd till medlemmar som planerar och utför turist- och beställningstrafiksresor. Det är mycket man ska tänka på när man planerar och utför turist- och beställningstrafiksresor. Inte minst om resan går utanför Sverige. Vi hoppas checklistan är till hjälp när ni planerar resan. Trevlig bussresa!

Sveriges Bussföretag har tagit fram en checklista som stöd till medlemmar som planerar och utför turist- och beställningstrafiksresor.Det är mycket man ska tänka på när man planerar och utför turist- och beställningstrafiksresor. Inte minst om resan går utanför Sverige. Vi hoppas checklistan är till hjälp när ni planerar resan.

Trevlig bussresa!