Bussresor för barn och ungdomar

Sveriges Bussföretag har tillsammans med NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, tagit fram foldern Bussresor för barn och ungdomar. För att bussresan ska bli en trygg och trevlig upplevelse är det bra att lägga ner lite extra möda på förberedelserna. Framförallt när det är barn och ungdomar som är resenärer. Foldrarna Boka bra buss och Bussresor för barn och ungdomar skapar gemensamt ett bra underlag för en kvalitativ bra bokning av bussresan. Trevlig bussresa!