Tillgänglighet

Alla ska ha möjlighet att åka buss och förbättrad tillgänglighet är en ständigt närvarande punkt på bussbranschens agenda.

Tillgängligheten i bussar regleras främst genom det så kallade Bussdirektivet. Detta direktiv innebär för svensk del att bussar av klass I och klass II, låggolvstyp berörs. Tillgänglighetsarbete drivs även genom det branschgemensamma arbetet Buss 2010 som leds av Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik tillsammans, och som utgör en avtalsbilaga till de branschgemensamma modellavtalen.

I september 2014 är nyckeltalen för tillgänglighet för bussar i linjetrafik hos RKM följande:

  • Andel låggolvsbussar: 76,1%
  • Andel med ramp eller lift: 88,8% 
  • Andel med rullstolsplats: 90,8% 
  • Andel medaudiovisuell resenärsinformation: 73,1% 

 
Boka bra buss
Om du planerar att arrangera en resa och hyra en buss finns det en del saker du bör veta. Vi har samlat dem i foldern "Boka bra buss" som går att ladda ner här.Senast uppdaterad: 2014-09-01