Nya villkor för kommersiell linjetrafik från den 1 januari 2017

Under 2016 har Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket samarbetat för att ta fram allmänna villkor och en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter gällande kommersiella linjebussresor.

Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för stora delar av förordningen och ska se till att bestämmelserna i förordningen efterlevs. Konsumentverket är även tillsynsmyndighet för informationsskyldigheten i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 

För att underlätta för våra medlemmar att följa regelverket så har vi tillsammans tagit fram allmänna villkor för bussar i kommersiell linjetrafik. Det finns tre olika villkor beroende på linjesträckningen. Under 150 km, mellan 150-250 km och över 250 km. Vissa delar av villkoren för resor över 250 km gäller även turist- och beställningstrafik.

Tillsammans med villkoren har vi även tagit fram en medlemshandbok med syfte att informera och förklara för bussföretagen om de krav- och passagerarrättigheter som följer av EU:s förordning om passagerarrättigheter för bussresenärer (181/2011) och de delar som berör bussresor enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Förordningen trädde i kraft i mars 2013 och gäller linjebussresor över 250 kilometer. Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter trädde i kraft den 1 april 2016.

I medlemshandboken visar vi på de krav som finns som berör lagstiftningen kring ledsagning och rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. Även information som ska finnas tillgänglig anpassad efter olika behov finns med samt utbildning om medvetenhet rörande funktionshinder enligt EU-förordningen.

Samarbetet med Konsumentverket är långsiktigt och många frågor återstår. Allt eftersom lagen prövas i verkligheten kan handboken komma att kompletteras. Parallellt har Konsumentverket även dialog med representanter för den offentligt upphandlade linjetrafiken för buss och tåg som också berörs av lagstiftningen.

De allmänna villkoren kommer att börja gälla från den 1 januari 2017. Har ni några frågor eller inspel till oss kring vårt arbete med passagerarrättigheter för kommersiell linjetrafik, är ni välkomna att höra av er till Sveriges Bussföretag

Medlemshandbok, de olika villkoren och övrig dokumentation

Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav.

För våra medlemmar som kör kommersiell linjetrafik gäller det att arbeta in de nya villkoren innan årsskiftet. Ett alternativ är att använda våra framtagna villkor som allmänna villkor och sedan ha egna specifika villkor som ett komplement. De andra alternativet är att baka in de framtagna villkoren i de villkor ni nu redan har, vilket kommer att kräva ett mer omfattande arbete internt i företaget. Det viktigaste för medlemmar som kör kommersiell linjetrafik är att så fort som möjligt se över informationsdelarna och de delar som handlar om utbildning mot funktionshindrade.  

Läs mer
Mer information finns under RELATERAT till vänster på denna sida.

För att få tillgång till medlemshandboken, villkor för kommersiell linjetrafik och övrig dokumentation behöver du logga in.