Fakta och statistik om bussbranschen

Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss och omsätter omkring 23 miljarder kronor per år. På de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik. Branschen brukar delas upp i fyra segment: Upphandlad linjetrafik, turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik och skolskjutstrafik. I den upphandlade linjetrafiken domineras branschen av några få mycket stora företag som har närmare 50 procent av Sveriges bussflotta. I övrigt består branschen av ett stort antal mindre företag, ofta familjeägda. De flesta har färre än tio bussar.

Rapporter utgivna av Sveriges Bussföretag

 

Goda exempel kan bana väg för bättre offentliga upphandlingar av busstrafik- juni 2019 


Detaljstyrning gynnar inte kollektivtrafikens kunder - Maj 2018

Statistik om Bussbranschen - Mars 2018
 


Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna:
Ekonomisk analys av perioden 2000–2015 av svensk upphandlad kollektivtrafik

Kommersiell linjetrafik 2017- 
Sveriges Bussföretags årliga rapport om förutsättningarna för kommersiell linjetrafik

 

Fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken, juni 2017

 

Statistikrapport Bussturism - 2017

 


Kommersiell linjetrafik 2016 -
Sveriges Bussföretags årliga rapport om förutsättningarna för kommersiell linjetrafik

 


Rekryteringsbarometern - Bussbranschens rekryteringsbehov, 2016

 

Ny kryssningskaj i Visby - lyft för bussturism

 


Dyr kollektivtrafik riskerar att bli dyrare

 

Allt fler reser med turistbuss

 


I bussbranschen finns framtiden och jobben

 Bussar och brandsäkerhet

 

 

Rapporter utkomna från Sveriges Bussföretag under 2015

Svenska folkets resvanor med buss 2014 - Turist- och beställningstrafik

 

 Läge för fler funktionsupphandlingar
Fortsatt motvind för kommersiell linjetrafik