BRT - Tänk spår, kör buss

BRT är bussystem med hög medelhastighet, turtäthet, komfort och attraktivitet. Helhetsplaneringen möjliggör att önskade egenskaper kan byggas in i systemet på ett helt annat sätt är vad som är möjligt med traditionell busstrafik. Samtidigt kvarstår bussens största fördel – flexibiliteten.

Det finns flera olika definitioner på Bus Rapid Transport, BRT, men det utmärkande för ett BRT-system är:
 
- raka tydliga linjesträckningar
- full prioritet på egna banor och körfält
- fordonen angör stationer snarare än hållplatser
- relativt långa stationsavstånd
- insteg i nivå med bussgolvet
- förvisering med spärrlinjer eller förköp
- hög medelhastighet
- hög turtäthet
- hög kapacitet 
 
Vid en jämförelse mellan olika bussystem kan BRT i kapacitet jämföras med tunnelbanan, men till en väsentligt lägre kostnad.
 
• Stads- och förortsbussar = Spårvagnar
• Stombusslinjer = Snabbspårväg (LRT)
• Bus Rapid Transit (BRT) = Tunnelbana

 

Läs mer om BRT på sajten brtisverige.nu

 
Senaste BRT-nyheterna:

Ny rapport juni 2015 
BRT i Stockholm - Förafattare Per Kågeson 

Licentiatavhandling nu även på svenska
(2014-01-20) Nu finns Todor Stojanovskis licentiatavhandling om BRT även översatt på svenska. Läs den här.

LSE föreslår BRT satsningar i Stockholm
(2013-10-22) Enligt en studie av London School of Economics om Stockholm föreslås en satsning på bussar, BRT och bussgator för att öka kollektivtrafikresandet. Andelen kollektivresenärer är betydligt lägre i dag jämfört med 1980. Men med fler bussar och BRT-system kan denna trend brytas hävdar forskaren Graham Floater.

Svensk licentiatavhandling om BRT
(2013-09-23) Todor Stojanovskis licentiatavhandling "Bus rapid transit (BRT) and transitoriented development (TOD): How to transform and adjust the Swedish cities for attractive bus systems like BRT? What mands BRT?"  (September 2013) finns nu att läsa här. 


Moderat förslag om BRT satsningar i Stockholm
(2013-02-13) Riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz (M), ledamot i riksdagens Trafikutskott, presenterade tio konkreta förslag till hur Stockholms infrastruktur kan utvecklas. Ett av förslagen handlar om att utveckla nya effektiva transportsystem som superbussar (BRT) för Stockholm, som beskrivs som ett metrosystem i marknivå bestående av bussgator – ”tänk tunnelbana, kör buss”. Rapporten ”Sätt inte tillväxten i kö” föreslår att tvärförbindelserna i länet utvecklas, t.ex. en BRT linje mellan Täby och Nacka, en linjesträckning som en förstudie i SL tidigare har föreslagit. Rapporten föreslår också att ett komplett system av superbussar enligt BRT-modellen ska utredas. Vidare gjorde Jessica Rosencrantz ett slag för eldrivna bussar för Stockholms framtida BRT-system. Läs hela rapporten