Branschfrågor

Sveriges Bussföretag företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, uppvaktningar, skrivelser och framställningar, remissarbete samt övrig intressebevakning som ryms inom begreppet lobbying.

Genom branscharbetet vill Sveriges Bussföretag: 

  • förbättra regelverk och andra förutsättningar för bussföretag och bussresearrangörer

  • medverka till att bussföretag och bussresearrangörer har god lönsamhet

  • att branschen ska utvecklas på ett positivt och sunt sätt

  • se en positiv utveckling av resandet med buss 

  • se till att branschen hörs och märks och att dess betydelse uppmärksammas

  • uppmärksamma, driva och lösa frågor som är viktiga i respektive segment av bussbranschen 

  • se till att medlemsföretagen och omvärlden alltid snabbt får viktig information genom bland annat nyhetsbrev och webb  

  • ge stöd och service, och alltid vara tillgängliga för medlemsföretagen.