Vem ansvarar för inhyrda eller uthyrda arbetstagare

Det är idag vanligt att ha inhyrda från bemanningsföretag. Det kan gälla att kapa produktionstoppar eller att man behöver speciell kompetens. Inhyrd personal är i arbetsmiljölagens mening jämställda med övriga anställda.

Vem ansvarar för vad?

Arbetsgivaren som hyr in personal är ansvariga för att bemanningsanställda har en säker arbetsmiljö på företaget. Som bemanningsanställd är man extra utsatt för risker, man är ofta ny på jobbet och har inte kunskap om alla rutiner, maskiner eller outtalade regler som gäller på en ny arbetsplats.

Det uthyrande företaget har ansvaret för att den anställde när det gäller rehabilitering och att denne besitter rätt kompetens avseende det arbete som ska utföras.

Det därför viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågorna redan i kontraktsstadiet och att även ha ett nära samarbete med bemanningsföretaget under och efter uthyrningsperioden.
Det kan t ex gälla att utföra riskbedömning av arbetsuppgifter, planera för en god introduktion och säkerställa att rätt kunskaper finns om det exempelvis finns krav på tillståndsgivning, certifikat för särskilda arbetsuppgifter eller medicinska kontroller.

Den inhyrde har samma rättigheter och skyldigheter som övriga och skyddsombudet ska vaka över alla på arbetsplatsen. Bemanningsföretaget har också skyddsombud, dessa får besöka arbetsplatsen och lämna synpunkter som kan behöva beaktas i företagets arbetsmiljöarbete.