Arbetsmiljöverkets föreskrifter

För att skapa en överskådlighet över vilka områden som föreskrifterna berör finns en regelstruktur där föreskrifterna är inordnade i olika sakområden. Merparten av föreskrifterna berör arbetsgivare, vissa föreskrifter berör i första hand tillverkare, importörer, distributörer, leverantörer. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen, antingen i form av fysiska dokument eller elektroniskt tillgängligt, åtkomligt för alla på företaget.

För att underlätta bedömningen om verksamheten kan omfattas av andra föreskrifter finns även en regelstruktur till hjälp.

För att kunna läsa innehållet behöver du vara medlem och inloggad.