Riskbedöm

I det systematiska arbetsmiljöarbete görs regelbundna undersökningar och riskbedömningar av verksamheten, för att kontrollera om arbetsmiljön är "sund och säker". Hur ofta ska riskbedömningar göras? Arbetsmiljölagen anger att skyddsronder och skyddskommitté ska hållas 4 ggr per år, men det beror på storlek, omfattning, och komplexiteten i verksamheten.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.