Planera

Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska organiseras varierar beroende på hur stort företaget är. Med en arbetsmiljöpolicy klargör arbetsgivaren hur företagets arbetsmiljöarbete bäst ska bedrivas och vad det ska leda till.

För att ta del av innehållet behöver du vara medlem och inloggad.