Beställningstrafik inom Europa

Kör ni beställningstrafik inom EU utan fullt genomförd fortbildning för yrkesförarkompetens?

Nu har Sveriges Bussföretag tagit fram ett dokument som påminner om att EU-kommissionen redan 2009 uppmanade alla berörda myndigheter att erkänna ländernas olika implementeringstider. Dokumentet är avsett att användas vid frågor från utländska myndigheter.

Dokumentet uppmanar att respektera den svenska tidsgränsen för genomförande av samtliga 35 timmars YKB-fortbildning, vilken löper ut först 10 september 2015.

Dokumentet finns översatt till tyska, franska och engelska. Då ni skriver ut dokumentet rekommenderar vi att ni skriver ut det på lite kraftigare papper (ca 120g) samt att ni använder färgskrivare. Kontakta oss gärna om ni har problem att skriva ut dokumentet.

Om ni stöter på problem med den senare svenska tidsgränsen då ni kör utomlands är det viktigt att Transportstyrelsen skyndsamt informeras om detta. Kontakta Ted Montaigne på Yrkestrafikenheten, tel 08-764 28 07, ted.montaigne@transportstyrelsen.se

Observera att dokumentet (pdf-fil) inte ger några garantier då det endast hänvisar till vad som står i Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/59/EG. 

Mer information
Vill du som medlem veta mer om villkor, lagar och förordningar gällande turisttrafik i Europa är du välkommen in i vår databas Bussregler land för land.