Behörighetskontroll av yrkesförare, BKY

Anslut ditt företag till vår digitala kontroll av körkortsbehörighet. Behörighetskontroll av yrkesförare, BKY, är en ny tjänst för automatisk digital kontroll av förares behörigheter. För förare vid bussföretag kontrolleras körkortsbehörighet och även Yrkeskompetensbevis,YKB. Genom att ansluta ditt företag till systemet får du tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet. Bussföretag är enligt lag skyldiga att kontrollera att deras förare har giltig behörighet, det vill säga körkort och YKB och att vidta åtgärder om behörigheten av någon anledning blir ogiltig.

Så går det till
Transportstyrelsen har öppnat en webservice som Svenska Taxiförbundet kopplas upp mot och fungerar som informationsförmedlare. På samma sätt sker en uppkoppling mot ditt företag som laddar upp en fil med förarnas personnummer och kända behörighet. Om filen skickas före klockan17.00 får du svar senast klockan 06.00 dagen efter och då har varje personnummer försetts med ja eller nej som avser behörigheten.

Ansök redan idag
Behörighetskontrollen har en egen hemsida, bky.se, med all information om tjänsten samt instruktioner för hur bussföretag som vill ansluta sig till systemet ska gå tillväga.

Medlemsrabatt
Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag har gemensamt arbetat för att ta fram denna tjänst. Medlemmar i förbunden får därför ett förmånligt pris. Det rabatterade priset för medlemsföretag är 12 öre per fråga/förare och dag. För företag som inte är medlemmar är priset 30 öre per fråga/förare och dag. Daglig kontroll av behörigheten gäller. Det går inte att beställa något annat. Det innebär att för ett medlemsföretag kostar det 43 kronor per år och förare som kollas. Det tillkommer en anslutningsavgift, vilket är en engångskostnad om 500 kronor för företaget samt eventuellt en abonnemangskostnad om 200 kronor/månad för en molntjänst, för de företag som väljer det alternativet för att koppla upp sig. Alla priser är exklusive moms.

Läs mer om BKY

Ansök om BKY