Om reglerna inte följs

Om en anställd upplever sig ha blivit diskriminerad är det i första hand facket som väcker talan i Arbetsdomstolen. Om facket väljer att inte företräda sin medlem kan istället DO eller vissa ideella föreningar göra det. Den enskilde kan också själv föra talan eller anlita ett ombud.

DO, eller en ideell förening som enligt sina stadgar har att ta tillvara sina medlemmars intressen och som inte är en facklig organisation, får som part föra talan för en enskild person som medger det. När facket har rätt att föra talan för den enskilde får DO eller en ideell förening bara föra talan om facket väljer att inte göra det.​