Avtal om yrkesintroduktion

Den 18 maj 2018 träffade Sveriges Bussföretag avtal om yrkesintroduktion med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Partsgemensam information om yrkesintroduktion

Överenskommelsen gäller från och med den 18 maj 2018 och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.  

Yrkesintroduktionsanställning är en visstidsanställning där praktiskt arbete kombineras med handledning- och utbildning. Yrkesintroduktionsanställning kräver ett branschspecifikt centralt avtal. Parterna har träffat avtal om yrkesintroduktionsanställning och med anledning av detta utges partsgemensam information.  

Läs mer

Partsgemensam informatkon om yrkesintroduktion