Combiterms

PUBLIKATION
 
LADDA NER
 

COMBITERMS 2011

I samband med praktiskt taget varje internationell varutransaktion uppstår kostnader som ska bäras av antingen säljaren eller köparen. Combiterms kombinerar klausulerna i Incoterms med ett överskådligt, dataanpassat system för fördelningen av kostnaderna mellan säljare och köpare.

Combiterms finns i både svensk och engelsk version. Combiterms finns endast i tryckt version.

Pris: 1.250 kr + moms för icke medlem, 1 000 kr + moms för medlem. Då ingår både Combiterms i bokform med både svensk och engelsk text. Samt de efterfrågade särtrycken eller snabbguiderna ingår (sv/eng).