Vi på Transportföretagen

Transportföretagen har 60 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm och 14 medarbetare på nio regionkontor från Umeå i norr till Malmö i söder.

Mattias Dahl, VD
Anders Norberg, Chef Arbetsgivarservice
Ulf Perbo, Chef Närings- och branschpolitik
Mychèle Östman, Kommunikationschef
Maria Löfvendahl, Chef Ekonomi och verksamhetsstöd

Organisationsschema