Verksamhetsplan 2017-2018

Transportindustriförbundets Verksamhetsplan för 2017-2018 är nu antagen och fastställd av Förbundets styrelse samt Förbundsmöte.

Verksamhetsplanen lägger fram och fastställer Transportindustriförbundets operationella likväl som strategiska mål, strategier och visioner över såväl kort som på lång sikt.

Verksamhetsplanen ska årligen vid behov revideras och fastställas, för att hela tiden avspegla Förbundets aktuella mål, vision och strategi.

Transportindustriförbundets Verksamhetsplan 2017-2018 

Transportföretagens verksamhetsplan 2017