Verksamhet

TransportIndustriförbundet är en branschorganisation för företag inom logistik- och transportsektorn. Förbundet har ca hundra ordinarie medlemmar, d.v.s. företag som bedriver logistikverksamhet och är registrerade i Sverige. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter.

Transportindustriförbundets vision är att främja utvecklingen mot ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart näringsliv och samhälle.