Vår verksamhet

Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Vi organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer.

  • Vi arbetar för att påverka vår branschs förutsättningar och bistår våra medlemmar bland annat genom att:

  • Vara remissinstans vid utredningar

  • Påverka beslutsfattare och debatten om transporter och logistik

  • Samla, sammanställa och tillgängliggöra kunskap och regelverk som rör branschen, bland annat genom nyhetsbrevet ”e-nytt om logistik”

  • Branschanpassade kurser och utbildningar i förbundets regi till låg kostnad

  • Förhandla fram attraktiva partnerskap med kommersiella aktörer, bland annat vad gäller försäkringar och elkraft

  • Erbjuda kvalificerad rådgivning genom förbundets experter i kommittéer och projektgrupper och nätverk

  • Tillhandahålla juridisk expertis inom transporträttsliga frågor

  • Erbjuda våra medlemmar medlemmar med speditionsverksamhet exklusiv rätt att använda Fiata FBL och andra  Fiata-dokument.