Styrelse och organisation

Styrelse och organisation för region Öst verksamhetsåret 2018/2019

Johan Westblad, Ordförande
Sales Manager
DSV Road AB
Speditionsvägen 41
142 50 Skogås
Telefon: 08-609 50 15 
E-post: johan.westblad@se.dsv.com

Pelle Andersson, Vice ordförande

Linda Enoxon, Kassör

Mats Rosenqvist, Sekreterare
Project & Quality Manager
DHL Freight (Sweden) AB
Björnstigen 85
170 87 Stockholm
Telefon: 08-543 451 58
E-post: mats.rosenqvist@dhl.com

Rickard Sohl, Ledamot

 

/2018-06-18