Regioner

Transportindustriförbundet är idag verksamt främst inom tre regioner.

Regionernas organisation och verksamhet  kan du läsa mer om under respektive region i vänstermenyn. 

Tillsammans med Transportföretagen finns vi även representerade vid nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.