NSAB 2015 – svenska kommentarer

tisdag 22 januari

Ett av syftena med nya NSAB 2015, som trädde i kraft den 1 januari 2016, var att modernisera bestämmelserna och anpassa regelverket till den verklighet som råder idag. Efter en tids praxis kommer nu Transportindustriförbundet ut med dessa kommentarer vilka mer skall ses som ett dokument som lyfter fram och förklarar de ändringar som gjordes.

Dessa ändringar kan komma att tolkas olika av domstolar i framtiden varpå dessa kommentarer skall ses som ett levande dokument vilket kan komma att kompletteras eller skrivas om i specifika delar om prejudicerande rättsfall kommer.

Läs de svenska kommentarerna (pdf)

Här finns NSAB 2015 sv/eng