Förändringar i Yrkeskompetensbeviset (YKB)

tisdag 2 april

Den 18 april 2018 antog europaparlamentet och europeiska unionens råd ändring av direktiv 2003/59/EG rörande YKB

Transportföretagen har inlett en dialog med Transportstyrelsen angående ändrade föreskrifter rörande YKB. Förändringarna ska implementeras inom 24 månader i respektive EU-land vilket för Sveriges del innebär senast den 23 maj 2020.

Bakgrund till förändringarna: 
Efter en utvärdering har EU-kommissionen funnit brister i YKB. Exempelvis handlar det om osäkerhet vid tolkningen av undantag i utbildningen, samt svårigheter att få utbildning genomförd i annan medlemsstat erkänd.  Dessutom har bedömningen av minimiålder för körkortsbehörigheter, varit inkonsekvent. 

Sammanfattning av de större förändringarna

• Delkurser kan fördelas på två på varandra följande dagar i stället för i dagsläget sju timmar/dag

• Särskilda utbildningar som krävs i enlighet med EU-lagstiftning, (ADR-och djurtransporter) kan tillåtas ersätta en delkurs och, i vissa fall, två delkurser

• Förtydligande i skrivning angående undantag från YKB

• Trafiksäkerhet och miljöpåverkan får ökad betydelse i fortbildningen. Ett nytt mål förs in med avseende på detta.

• Öppnar upp för e-Learning och IKT-verktyg

Mer information om ändringarna kommer fortlöpande. Remiss på föreskrifterna väntas under september.

Länk ändringsdirektiv 2018/645 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Maria Sjölin, Transportföretagen, maria.sjolin@transportforetagen.se