Skärpta EU-regler för cabotage

tisdag 4 december

Igår beslutade EU:s transportministrar om bland annat nya regler för cabotage, viktiga steg för sund konkurrens och schyssta villkor.

Dagens regler med maximalt tre cabotagetransporter under sju dagar behålls men efter att sju dagar har gått måste lastbilen stanna utanför Sverige i minst fem dagar innan den kan köra nya cabotagetransporter igen, en så kallad avkylningsperiod. 

”Transportföretagen har föreslagit att en avkylningsperiod införs, då den understryker att cabotagetransporter är tillfälliga, säger Maria Lindh. 

Beslutet igår innebär också en förändring av utstationeringsreglerna. Enligt en allmän regel så undantas transporten från utstationeringsreglerna (d v s föraren omfattas inte av dessa) om länken mellan förarens arbete och etableringslandet består. Bilaterala transporter av denna typ undantas. Cabotage och andra internationella transporter än de ovan uppräknade omfattas av utstationeringsreglerna från och med dag ett. 

”Transportföretagen har verkat för att samtliga internationella transporter skulle undantas från utstationeringsreglerna. Det måste vara enkla regler som går att tillämpa i verkligheten. Åkerierna förstår vad som gäller och kontrollerande myndigheter likaså.” 

Tidigare undantag inom kombitrafiken som gjort det möjligt för åkerier från andra länder att köra i Sverige utan att registrera sina lastbilar i landet tas bort. 

Ministrarna tog också beslut om introduktion av den smarta färdskrivaren. Syftet är säkerställa effektivare kontroller, inte minst av cabotage- och utstationeringsregler. Transportföretagen är positivt inställt till den smarta färdskrivaren i sig. När den smarta färdskrivaren version två är på plats och förutsatt den kan göra allt som den påstås kunna göra – den är inte tillverkad än – så kommer det att leda till en bättre kontrollverksamhet och en sundare konkurrens. 

En stor och viktig fråga är dock vad eftermonteringen kommer att kosta. 

Till sist, beslutet igår på ministerrådet innebär också förändringar i kör- och vilotidsregelverket.

Enligt de nya reglerna är det inte tillåtet att ta normal veckovila i fordonet. 

Åkerierna måste också schemalägga förarnas rutter så att de ges en möjlighet att återvända hem åtminstone var fjärde vecka. Tar föraren två reducerade veckovilor, så gäller istället efter tre veckor. 

Att Ministerrådet nu har enats innebär inte att det är klart. Kommer Europaparlamentet fram till en position där innehållet inte är identiskt med det som transportministrarna har kommit fram till i sin allmänna inriktning går frågan till så kallad trialog. I den medverkar förutom Ministerrådet och Parlamentet även EU-kommissionen i förhandlingarna.

Ta del av regeringens pressmeddelande här