Järnvägskommittén gjorde viktiga inspel till Trafikanalys

tisdag 18 december

Transportindustriförbundets järnvägskommitté besöktes vid sitt decembermöte av Trafikanalys med anledning av deras regeringsuppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas.

Trafikanalys fick rikligt med inspel från kommittén som har medlemmar från tågoperatörer, järnvägsspeditörer, hamnar, kombiterminaler, trafikorganisatörer m.m. 

Vid detta möte deltog även ordförandena i förbundets miljökommitté och vägkommitté Mårten Sjölin, Postnord respektive Tomas Johansson, DHL samt till kommittén ständigt adjungerad från Tågoperatörerna, Gustaf Engstrand.

Kommittén beslutade också att tillsammans med Trafikverket februari 2019 arrangera ett heldagsmöte med fokus på frågor kring ScanMedkorridoren för i Sverige ingående hamnar och kombiterminaler i TEN-nätet samt att göra en översyn och uppdatering av förbundets rapport från 2009 ’Intermodala transporter’.