Här är huvudpunkterna i Brexitavtalet

måndag 19 november

De hårdföra brittiska Brexitförespråkarna har många punkter att uppröras över i det utkast till utträdelseavtal som Storbritannien och EU förhandlat fram. Här är de centrala delarna av förslaget:

• Storbritannien lämnar EU 29 mars 2018, men stannar kvar i EU:s tullunion och inre marknad under en övergångsperiod till december 2020, medan parterna mejslar ut ett nytt handelsavtal. Övergångsperioden kan genom gemensam överenskommelse förlängas om det görs före 1 juli 2020. Fortfarande återstår dock att lösa frågan om hur länge övergångsperioden kan förlängas – i avtalet står det endast "till den 31 december 20XX".

• EU och Storbritannien ska i framtiden ha ett "ambitiöst" och "nära förhållande" i fråga om handel även efter skilsmässan.

• EU och Storbritannien ska enligt avtalet "anstränga sig så mycket de kan" för att den kontroversiella frågan om gränsen mellan Irland och Nordirland ska vara löst innan slutet av övergångsperioden.

• I avtalet ingår även den nödlösning – backstop i brexitterminologin – som ska träda i kraft vid slutet av övergångsperioden om parterna inte kan komma överens. Nödlösningen innebär att Nordirland stannar i EU:s tullunion och den inre marknaden (fiskeriprodukter undantagna), för att undvika en skarp gräns mellan Nordirland och Irland.

• Frågor inom utträdelsavtalet ska hanteras i en gemensam kommitté, med företrädare för den brittiska regeringen och EU. Ovan den ska dessutom finnas en särskild skiljedomspanel som ska hantera tvister.

• Den fria rörligheten gäller inte längre Storbritannien. Men EU-medborgare som bott i Storbritannien och britter som bott i EU i fem sammanhängande år har rätt att stanna permanent och behandlas på samma sätt som medborgare, med vissa begränsningar.

• Korttidsturism ska kunna ske utan visum.

• Storbritanniens finanscentrum får minskad tillgång till EU:s marknad, liknande den som USA och Japan har i dag.

• Landet lämnar EU:s fiskeripolitik, men fortsätter att arbeta nära EU när det gäller fiskerirättigheter.