Frukostseminarium: Vem ska bygga Östlig Förbindelse?

tisdag 13 november

Välkommen på frukostseminarium den 28 november klockan 08.30–09.30, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Östlig Förbindelse har länge setts som en nödvändig del av ett växande Stockholms infrastruktur. Utan en ringled kommer de få förbindelserna över Saltsjö-Mälarsnittet att bli betydande hinder för regionens utveckling.

En betydande majoritet på alla politiska nivåer vill att Östlig Förbindelse byggs. Ändå fastnar projektet ständigt i olika politiska återvändsgränder. Nu efter valet har de inblandade kommunerna och regionen beslutat att de inte vill bidra till finansieringen, vilket tidigare antagits. Istället vill de att projektet ska betraktas som en helt och hållet statlig angelägenhet och att staten tar ansvar för att driva och finansiera bygget.

Mer information och anmälan