Brexit: Snart kan väntan vara över

onsdag 14 november

Snart kan väntan vara över och då vet vi hur vi ska förhålla oss. Ett Brexitavtal är nu färdigskrivet och godtaget av EU och Storbritannien, uppger flera källor. Premiärminister Theresa May har kallat regeringen till ett särskilt kabinettsmöte. Vi avvaktar beslutsprocessen med förhoppning om så kallad mjuk Brexit med skarpt läge den 31 december 2020.
Om regeringen godtar förslaget redan på onsdagen kan EU:s preliminära plan för ett extrainsatt toppmöte i november komma att förverkligas.

Göran Arkler, vice vd på Transportindustriförbundet om läget:

”Vi måste få veta vad vi ska förhålla oss till, just nu känns det lite som att alla går och väntar och snart kan väntan vara över. Vi har diskuterat frågan med de närmast berörda företagen. Målet har varit att skapa en intern checklista innehållande tio tänkbara frågor som uppstår vid olika Brexit-scenarier.” 


Har du några frågor är du välkommen att maila Göran Arkler, goran.arkler@transportforetagen.se  

Här kan du läsa mer. 

Fakta om Brexit:
1 januari 1973: Storbritannien – samt Danmark och Irland – blir medlemmar i dåvarande EG.5 juni 1975: 67 procent av britterna röstar för att stanna kvar i EG i en folkomröstning.23 januari 2013: Premiärminister David Cameron lovar att hålla en ny folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap, sedan landet först försökt förhandla om sin relation till unionen.23 juni 2016: 52 procent av britterna röstar för att lämna EU i en folkomröstning. Som följd av resultatet lämnar Cameron sitt jobb och ersätts av dåvarande inrikesministern Theresa May.29 mars 2017: Premiärminister May meddelar formellt att Storbritannien åberopar Lissabonfördragets utträdesparagraf, artikel 50.19 juni 2017: De första utträdesförhandlingarna mellan EU och Storbritannien inleds i Bryssel.17 oktober 2018: De kvarstannande EU-ländernas stats- och regeringschefer konstaterar att förhandlingarna ännu inte nått tillräckligt långt för att kalla in till ett avgörande toppmöte om ett utträdesavtal.29 mars 2019: Storbritannien tänker formellt lämna EU, oavsett om någon uppgörelse har nåtts eller inte.30 mars 2019: Om ett utträdesavtal finns på plats inleds en övergångsperiod för att möjliggöra ett så smidigt utträde som möjligt. Samtidigt kan formella förhandlingar inledas om framtida relation och handelsavtal mellan EU och Storbritannien.31 december 2020: Övergångsperioden löper ut, såvida inte förhandlingarna om framtida relation ännu inte är klara.