Aktiviteter

Vägledning från transportstyrelsen under utredning av Transportindustriförbundet.

Brev till Näringsdepartementet – Transportstyrelsens Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotage och kombinerade transporter – innebörden av begreppet "närmaste lämpliga järnvägsstation" vid tillämpning av regelverket angående kombinerade transporter – Behov av ändring i Yrkestrafikförordningen (2012:237).
Läs mer (pdf)

Förslag till brev till Transportstyrelsen med önskemål om ändringar i förordning (1998:786) om internationella vägtransporter in om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vad gäller regler om sanktionsavgift och förskott på sanktionsavgift – hindrande av fortsatt färd.
Läs mer (pdf)

Brev till Transportstyrelsen angående innebörden av cabotagetransport enligt Artikel 8 (2) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG 1072/2009) om tillträde till marknaden för internationella godstransporter.
Läs mer (pdf)