Miljökommittén

Miljökommitténs organisation verksamhetsråret 2017/2018

Mårten Sjölin, Ordförande
Postnord Sverige AB
Environmental Director

Johan Sandström
PostNord AB
Senior Advisor Sustainability and Environment

Evelina Weich
Miljöspecialist
DSV Road AB 

Christer Hagsund
CFO
DSV Road AB

Stefan Back
Transportföretagen
Chef Hållbar Logistik

Catherine Löfquist
Bring
Miljöchef

Jeanette Hasseson
DHL Global Forwarding Sweden AB
Sustainability Manager – BPO

Ylva Öhrnell
DHL Freight (Sweden) AB 
Environment and Quality Manager

Maria Nilsson Öhman 
DHL Freight (Sweden) AB
Environmental & Quality Specialist

Annika Öhrstrand 
Geodis Sweden AB
QEHS Specialist, Nordics 

Inger Uhrdin
Schenker
Head of Cross Divisional Services 

Göran Arkler (Adjungerad)
Transportindustriförbundet
Vice VD och Branschchef  

Kenneth Sankala
Green Carrier AB
Sustainability Developer

/2017-09-05