Järnvägskommittén

Järnvägskommitténs organisation verksamhetsåret 2018/2019.

Tomas Arvidsson, Ordförande
Raillog

Pelle Andersson
Infrastrukturchef, Green Cargo AB

Hans Backman
Verkställande direktör, Real Rail AB

Henning Berggren
Verksamhetsansvarig, PGF Logistics AB

John Asak
Bring Linehaul AS

Tomas Granmar
PostNord Sverige AB

Lena Hult 
Jernhusen AB

Torgny Nilsson
Affärsutvecklare Trelleborgs Hamn AB

Adjungerade:

Stefan Back
Chef hållbar logistik, Transportföretagen
Box 5384, 102 49 Stockholm

/2018-11-14