Järnvägskommittén

Järnvägskommitténs organisation verksamhetsåret 2018/2019.

Tomas Arvidsson, Ordförande
Senior Advisor
Raillog

Pelle Andersson
Infrastrukturchef
Green Cargo AB

Per-Åke Persson
Trafikchef
Real Rail AB

Henning Berggren
Verksamhetsansvarig
PGF Terminal AB

John Asak
Projekt Manager Industrial Solutions
Bring Linehaul AS

Tomas Granmar
Chef RIKS Flyg, Tåg
PostNord Sverige AB

Lena Hult 
Affärsutvecklare
Jernhusen AB

Torgny Nilsson
Affärsutvecklare
Trelleborgs Hamn AB

Adjungerade:

Stefan Back
Ansvarig EU- och transportpolitik 
Transportföretagen

Gustaf Engstrand
Policyfrågor, EU/CER
Branschföreningen Tågoperatörerna

 

/2019-07-01