Om Transportindustriförbundet

Transportindustriförbundet är ett branschförbund som organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige. I dag har vi ca 90 anslutna företag inom godstransportområdet: väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, hamnar och terminaler, spedition, lagring och andra logistiktjänster. Nyckelbegrepp som vi verkar för är "intermodalitet" och "kvalitet".

Transportindustriförbundet fungerar som kunskapsbank och företräder branschen i debatten. Som medlem får du löpande information om aktuella frågor och erbjuds branschanpassade kurser till förmånliga priser.

Transportindustriförbundet ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

"Som medlem får du rådgivning och juridisk hjälp samt rabatter på bland annat avtalsförsäkringar"

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp liksom rabatter på bland annat avtalsförsäkringar samt ett medlemskap i Svenskt Näringsliv. Vår storlek gör att förbundet har goda möjligheter att verka för gemensamma intressen i den politiska debatten.

Transportindustriförbundet är idag verksamt främst inom tre Regioner; En region Öst i Stockholm, en region Väst i Göteborg samt en region Syd i Malmö. Tillsammans med Transportföretagen finns vi dock representerade vid nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Transportindustriförbundet avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Transportindustriförbunds Service AB. 

Om Förbundet:

Transportindustriförbundet verkar för medlemsföretagens intressen genom långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och branschpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom Sveriges Transportindustriförbunds Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, informationsmöten, utbildningar och informationsmaterial.