Medlemskap

Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom Transportföretagen. Vi organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer. Syftet är att ständigt förbättra deras utveckling mot hållbara och effektiva transporter och logistiktjänster.

Som medlem bidrar du i vårt arbete att påverka vår branschs förutsättningar. Vi agerar remissinstans vid utredningar och påverkar beslutsfattare och debatten om transporter och logistik. Vidare agerar vi genom Transportföretagen för förbättrade förutsättningar för hela transportnäringen och som medlem i Svenskt Näringsliv bidrar vi med synpunkter och kommentarer i frågor som rör företagsklimat och fritt företagande.

"Som medlem med speditionsverksamhet får du exklusiv rätt att använda Fiata FBL och andra Fiata-dokument"

Transportindustriförbundet har ca 100 medlemsföretag från alla arbetsfält på godstransportområdet: väg-, järnvägs-, flyg- och sjötransporter, hamnar och terminaler, spedition, lagring och andra logistiktjänster. Nyckelbegrepp som vi verkar för är "intermodalitet" och "kvalitet".

Kontakta oss

Om du har frågor om medlemskap, inträde eller utträde,  fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du kan också skicka e-post till medlem@transportforetagen.se eller ringa 08 762 71 99.
Fritext
För att vi ska kunna kontakta dig och berätta mer om medlemskapet behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.
Läs mer


Som medlem i Transportindustriförbundet får du bland annat:

  • Tillgång till förbundets utgivning av facklitteratur och transportdokument för branschen.

  • Branschanpassade kurser och utbildningar i förbundets regi till låg kostnad.

  • Medlemserbjudande ihop med kommersiella partners bl.a. vad gäller försäkringar, elkraft m.m.

  • Det digitala nyhetsbrevet "e-Nytt om Logistik" direkt i din dator varje varannan vecka.

  • Plats i vårt on-line medlemsregister, med dina kontaktuppgifter och länkar tillgängliga för kunder etc.

  • Kvalificerad rådgivning utan kostnad genom förbundets experter i kommittéer och projektgrupper och nätverk.

  • Tillgång till juridisk rådgivning i transporträttsliga frågor.

  • Möjlighet att vara med i förbundets regionala verksamhet med aktiv och yrkesintressant verksamhet och kollegial samvaro.

  • Vara med och påverka branschens villkor nationellt och internationellt, t ex genom att delta i förbundets nätverk, projektgrupper eller kommittéer.

  • Exklusiv rätt för medlemmar med speditionsverksamhet att använda Fiata FBL och andra Fiata-dokument.

Med flera medlemmar blir Transportindustriförbundet starkare och får ännu bättre möjligheter att få godstransporter och logistik att märkas i debatten och att påverka politiska beslut och myndigheters agerande när det gäller exempelvis infrastruktur, regelverk och skatter, eller det svenska agerandet inom EU:s maskineri.

Transportindustriförbundet företräder dominerande delar av Sveriges logistikföretag. Också ditt företag är välkommet till den organisation, vars uppgift är att göra tillvaron enklare och lönsammare för medlemmarna. 

 Låter detta intressant - välkommen som medlem i Transportindustriförbundet!

Till toppen på sidan