Kurser och seminarier

Transportföretagen anordnar kurser och seminarier inom främst arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och ledarskap.

  • Frukostseminarium: FLYG-innovation
    Svenska Flygbranschen, ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, och Innovair som är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg, bjuder in till ett frukostseminarium om Flyg-innovation.
  • Praktiskt Arbetsmiljöansvar
    Kraven från myndigheter, kunder, egen personal och allmänhet ökar ständigt. Detta medför att du som chef på företaget har en skyldighet att känna till vad som gäller, inte minst inom arbetsmiljöområdet.