nationella godstransporter på väg

Här publicerar Transportindustriförbundet lagen om Inrikes vägtransport

Lagen om inrikes vägtransport reglerar transportörens, avsändarens och mottagarens rättigheter och skyldigheter vid godstransporter på väg.

För en djupare förståelse rekommenderar Förbundet att man genomgår Förbundets kurser i transporträtt