nationella godstransporter på järnväg

Transportindustriförbundet publicerar här den svenska järnvägstrafiklagen vilken reglerar ansvar, rättigheter och skyldigheter vid inrikes godsbefordran på järnväg.

För en djupare förståelse för järnvägslagens tillämpning rekommenderar Förbundet att man deltar i en av dess kurser i Transporträtt