godstransporter med flyg

Transportindustriförbundet publicerar här Montrealkonventionen från 1999 som reglerar ansvaret för transportören likväl som avsändaren och mottagaren.

Montrealkonventionen gäller även vid inrikes godstranport som sker med flyg