Internationella godstransporter på väg

Här publicerar Förbundet CMR-konventionen på engelska samt svenska

CMR-konventionen reglerar transportörens ansvar likväl som avsändaren och mottagarens ansvar och skyldigheter.

För en djupare förståelse av Konventionens tillämpning, samt redogörelse för tillämpning i tillämpliga rättsfall, rekommenderar Förbundet att kurs i Transporträtt genomgås.