Internationella godstransporter på järnväg

Här publicerar Transportindustriförbundet den s.k. CIM-Konventionen (Annex B) som redogör för ansvar, rättigheter och skyldigheter vid internationell godsbefordran med järnväg

För en djupare förståelse för Konventionen rekommenderar Förbundet att man deltar i en av Förbundets kurser i Transporträtt